ÅS: Moerveien 6E, 1430 ÅS
VESTBY: Vestheimveien 33, 1540 Vestby

Våre behandlinger

Kiropraktoren i Klinikk Sørnes i Vestby og Ås har etablert egne prinsipper for behandling av sine pasienters problemer og smerte.

Hver pasient er vurdert individuelt før et passende behandlingsopplegg igangsettes.

Klinikk Sørnes

Hva behandler kiropraktoren

Svangerskap

Kroppen gjennomgår store forandringer under et svangerskap. Stresset på nakke, rygg og bekken øker jevnt etter hvert som magen vokser. Noen kan også utvikle smerter i rygg og bekken før den fysiske belastningen er årsaken.

Henvisning

Kiropraktor ved Klinikk Sørnes kan henvise deg til MR, Røntgen, CT og Ultralyd dersom det er behov for dette. En stor del av studiet til kiropraktor utdannelsengår med til å lære og ta røntgen og ikke minst lese og vurdere bilder fra røntgen, MR og CT.

Sport & idrett

Idrettsskader, som f.eks. muskelstrekk, kan behandles av kiropraktoren. Raskt til behandling kan reduserer restitusjonstiden vesentlig, men like viktig som behandling etter at en skade har oppstått er det å kunne forebygge skader og ikke minst fremme prestasjon.

Klinkikk sørnes

Hvordan virker kiropraktikk?

Klinikk Sørnes er spesialisert på behandling og forebygging av forstyrrelser i kroppens ledd og muskler samt deres påvirkning av nervesystemet.

Vi ønsker å bringe kroppen tilbake i balanse dvs. gjenopprette kommunikasjonen mellom kroppen og hjernen.

Det er en lang liste med symptomer man kan utvikle når kroppens ledd og muskulatur ikke er i balanse og som fører til nedsatte prestasjoner og evne til å mestre sin egen hverdag.

Klinikk Sørnes

Mer om hva kiropraktoren behandler

Ankelskader

Den hyppigste årsaken til ankelsmerter er forstuing/overtråkk av foten, hvor man får en overstrekking av leddbåndene på yttersiden av ankelen. Is-behandling, kompresjon og elevasjon av foten er viktig for å minske hevelsen i og omkring leddet. Jo hurtigere man får hevelsen ned, jo hurtigere vil skaden repareres. Når den akutte hevelsen har falt betraktelig, er behandling hos en kiropraktor viktig for å få tilbake normal bevegelighet i leddet. Det er mange som etter en ankelskade får problemer med stive muskler i foten, leggen og låret og evt. leddlåsninger lenger opp omkring bekkenet og korsryggen på grunn av feilbelastning i foten. 

Det er viktig med gjenopptrening av ankelen. Etter en overstrekking av leddbåndet på yttersiden av ankelen, blir mange sansereseptorer i leddbåndet ødelagt. Disse reseptorer er viktig for en rask stabilisering av ankelen hvis man er i ferd med å tråkke over igjen. Mange ganger mister leddbåndet stabilitet i seg selv etter en overstrekking, og nervesignalet til hjernen går langsommere når mange av sansereseptorene er ødelagt. Det krevet mye stabilitetstrening for å trene opp hurtigheten av nervesignalet og den muskulære stabiliteten som må ta over for det overstekte leddbånd. Smerter i ankelen uten et traume/forstuvning kan skyldes nedsatt bevegelse i ankelleddet (låsing). Her er det meget god effekt av kiropraktisk behandling.

Arm- og skuldersmerter
Symptomer i armen kan stamme fra nakken og/eller øvre del av brystryggen (dvs. overførte smerter til armen), eller kan skyldes lokal irritasjon i armen. Irritasjon oppstår ofte i sene-, muskel –eller nervevev, avhengig av årsaken til smertene.

Muskelspenninger
Dette er en uhensiktsmessig sammentrekning i enkelte områder av muskelen, som medfører lokal smerte eller overført smerte til andre steder på kroppen. Myoser oppstår ved lengre varig feilbelastning av kroppen, stress eller i forbindelse med nakkekink. Kiropraktikk har god effekt. Myose er det samme som triggerpunkt eller muskelknute.

Nervetrykk/-irritasjon i armen
Prikkende og sovende fornemmelse i underarm og /eller i i finger kan skyldes trykk på nerven flere forskjellige steder i armen. Ofte er det hvor nerven skal passere under eller imellom muskler og leddbånd, idet en spend muskel eller irritasjon i vevet komprimerer nerven, som ved for eksempel carpal tunnel syndrom. Årsaken til tilstanden kan bl.a. være ensidige gjentagende bevegelser av underarmen eller ved vedvarende trykk/ traume mot arm eller håndledd. Kiropraktisk behandling har god effekt. I enkelte tilfeller kan kirurgi være nødvendig.

Musearm
Symptomene er smerter og /eller en sovende prikkende fornemmelse i hånd eller arm som til tider kan strekke seg helt opp til nakken. Årsaken er ofte repetitivt ensidig arbeid. Her er det viktig å få evaluert arbeids-stillingen. For eksempel sittestilling, høyde på computer og tastatur, stol, bord etc. Avlastning av armen kombinert med kiropraktikk, grundig muskelbehandling og øvelsesterapi har god effekt.

Tennisalbue
Dette skyldes en irritasjonstilstand i musklenes feste på yttersiden av underarmen, tett på albuen. Smertene oppstår ved gjentatte ensidige bevegelser av håndleddet eller underarmen som for eksempel tennis, arbeid med mus, malearbeid ol.. Symptomene kommer ofte snikende og kan være vanskelig å bli kvitt. Avlastning kombinert med kiropraktisk behandling, grundig behandling av musklene som er påvirket og fysioterapi, kan forkorte forløpet. Av og til benyttes kortisoninjeksjoner i muskelfestene.

Golfalbue
Dette er samme tilstand som beskrevet for” tennisalbue”. Smertenes lokalisasjon er annerledes. Irritasjonen forekommer i senevevet på innersiden av underarmen i stedet for på yttersiden. Ved utførelse av et slag i golf, aktiveres disse musklene i sluttfasen av slaget. Derav navnet” golfalbue.” Årsaken til symptomene er imidlertid alt annet enn golf, dette beskriver kun bevegelsen som fremprovoserer smertene.

Skuldersmerter
Smertene oppstår ofte akutt eller ved et evt. traume eller ved en lengre varig overbelastning av skulderen. Typisk vil irritasjonen være lokalisert til de muskler, som er med på å skape rotasjon i skulderen både innover og utover. Smerten kan også oppstå i slimposen i skulderen. Skuldersmertene kan ofte være langvarig enten fordi skulderen ikke får nok ro eller på grunn av manglende korrekt trening. Kiropraktisk behandling og muskelbehandling, etterfulgt av grundig opptrening, har god effekt. Ved delvis eller komplett overriving av leddbånd, brudd på knokkelstruktur eller ved kalkdannelser i muskel – eller senevev kan operasjon være nødvendig.

Frossen skulder (adhesiv kapsulitt)
Årsaken til frossen skulder er stadig ukjent, men symptomene menes å skyldes en irritasjonstilstand/betennelse i skulderens leddkapsel. Kapselen trekker seg gradvis sammen, og man utvikler de karakteristiske symptomene med nedsatt bevegelse og smerte i skulderen, når amen føres opp over hodet eller bak på ryggen. Dagligdagse gjøremål, som å kle på seg, samt å vaske hår, kan ofte være vanskelig. Tilstanden går over av seg selv, men kan strekke seg fra måneder til år. Kiropraktisk behandling kan være nyttig etter at den akutte smertefulle fasen er over, fordi skulderen da har blitt stiv. Det kan være vært å forsøke kiropraktisk behandling på de andre ledd som hører med til skulderområdet i den akutte fasen også, da det kan hjelpe på sekundære spenninger.

Barn
Barn i alle aldre kan ha gavn av kiropraktisk behandling. Hyppige symptomer er hodepine, ryggsmerter, kolikksmerter (magesmerter), gjentagende infeksjoner i mellomøret, problemer med å krabbe eller gå. Det som er typisk for disse barna er at de har låsninger i et eller flere ledd og/eller muskelspenninger i nakke, rygg eller bekken. Den manuelle behandlingen av barn er i prinsippet den samme som hos voksne, men den er tilpasset barnets fysikk med vesentlig lettere trykk enn hos en voksen. Innen behandlingen påbegynnes, vil kiropraktoren vite mye omkring graviditeten, fødselen og om hvordan barnet har utviklet seg siden det ble født. Det er viktig å vite hvor mye barnet skriker, når det skriker og hvordan det skriker, om barnet kun kikker til en side, om det ligger i en C, når det ligger på ryggen, om det sutter godt, om det er spesielle situasjoner hvor barnet blir irritert eller utilpass. Etter dette undersøkes barnets ledd, muskler og reflekser. Asymmetrisk hodeform hos spedbarn og evt innleggelse av dren i øret, er situasjoner som ofte kan unngås hvis kiropraktisk behandling igangsettes på et tidlig stadium.

Kolikk
Er ikke en diagnose i sig selv, men ofte bare et uttrykk for at spedbarnet gråter i mere enn 3 timer om dagen i mere enn 3 dager pr. uke, i over 3 uker, uten at man har funnet en medisinsk årsak. Typisk vil barnet under et gråteanfall spende ryggen i en bue, eller trekke benene opp under seg. Barnet kan til tider virke utrøstelig, være mere sutrete og urolig, samt ha en tendens til å legge seg i en favorittstilling. De barna som får det bedre med kiropraktisk behandling, har alle funksjonsforstyrrelser i ryggsøylen eller bekkenet. Dvs at behandlingen ikke er rettet direkte mot mavesmertene, men at smertene er et symptom fra en funksjonsfeil et annet sted . Er du i tvil om hvorvidt smertene stammer fra mave eller rygg, så la en kiropraktor undersøke barnet.

Bekkenløsning
Bekkenløsning oppstår oftest under de 3 siste måneder under graviditet når hormonbalansen endrer seg, og en økt utskillelse av hormonet Oxytocin har en bløtgjørende effekt spesielt på leddbåndene i bekkenet. En kombinasjon av denne bløtgjørende effekt, vektøkning, endret holdning og at barnet gradvis beveger seg nedover i bekkenet, kan gi smerter over korsryggen, omkring bekkenet og foran ved symfysen og lysken. En økt belastning på bekkenet, gjør ofte musklene rundt bekkenet stive og støle noe som også kan gi stivhet og evt. utstrålende smerter til et eller begge ben. Smertene er ofte verst når man står og går, og det kan være problematisk og vondt å snu seg i sengen. Bekkenløsning er ofte en overdiagnostisert lidelse, da smerter omkring bekkenet også kan skyldes nedsatt bevegelse i bekkenleddene og som nevnt, stive muskler omkring bekkenet. Alt dette kan gi mange av de samme symptomer, så det er veldig viktig å få det undersøkt grundig. Mange går unødvendig med smerter i uker og måneder fordi de har fått diagnosen” bekkenløsning”, og beskjed om at det ikke er noe å gjøre med. Når forholdene tillater det, inngår treningsøvelser som en viktig del av behandlingen, da økt muskelstyrke kan være med på å stabilisere bekkenet. Det finnes forskjellige bekkenbelter som kan være med på å gi en passiv støtte omkring bekkenet og dermed avlaste symptomene. Er årsaken til smertene en bekkenløsning justeres leddene med forskjellige manipulasjonsteknikker. Skyldes smertene muskelspenninger, behandles musklene med triggerpunktterapi, massasje og evt. uttøying. Kiropraktisk behandling har god effekt. (se SI-leddssyndrom).

SI-ledssyndrom
Smertene stammer fra bekkenleddene og skyldes nedsatt bevegelse i leddet, av forskjellige grunner. (Fall på is eller på ski, tunge løft ut fra kroppen, stillesittende jobbsituasjon, hagearbeid hvor man står bøyd i lang tid osv.). Symptomene er ofte lokale, men kan stråle ned i skinken eller benet. Smertene forverres ofte ved gang, stående stilling, stillingsskift (ofte fra sittende til stående, eller når man snur seg i sengen) eller å sitte med benene over kors. Kiropraktisk behandling har god effekt.

Fotproblemer
Føttene utsettes for stor belastning hver dag. Spesielt dårlige sko som spisse, høyhælte sko, eller sko uten støtabsorbering øker belastningen på foten. Plattfotet og nedsunken forfot, gjør føttene ekstra utsatte. Kiropraktikk kan i mange tilfeller fjerne eller lindre smertene i foten ved at gjenskape god bevegelighet i fotens mange ledd. Behandlingen kan evt. kombineres med spesialanlegg eller med øvelser for at optimere fotbuen/svangen under foten. Fotens bevegelighet er viktig fordi man ved smerte eller dårlig bevegelse ofte vil kompensere i kne, hofte og rygg og dermed skape nye områder med irritasjon.

Hælspore (fascitiis plantaris)
En hælspore er en irritasjon og knokkelutvekst i senefestet på undersiden af hælbenet. Det dannes en liten spore som medfører smerte og ømhet ved gang på foten. Ofte er det verst om morgenen eller etter sportsaktivitet/belastning. Kiropraktikk, is-behandling og avlastning har god effekt. I noen tilfeller kan man ha gavn av innlegg i skoen eller en blokadebehandling.

Hodepine
Hodepine er ikke i seg selv en sykdom, men et symptom på at det er noe galt. For eksempel overbelasting av kroppens muskler og ledd i nakken. Det finnes mange forskjellige typer av hodepine, og samme pasient kan ha mer enn en type hodepine. Nedenfor er beskrevet de tre hyppigste former for hodepine.

Spenningshodepine
Er lokalisert over begge øyne eller tinding og oppleves mildt trykkende. Årsaken til hodepinen er ofte muskelspenninger, som kan oppstå ved f.eks. dårlige arbeidsstillinger eller stress. Kiropraktisk behandling har god effekt. Cervikogen hodepineEr ofte lokalisert til bakhodet, men kan også trekke fra nakken frem mot det ene eller begge øyne. Hodepinen skyldes dårlig bevegelse \ stivhet i nakkens ledd. Kiropraktisk behandling har meget god effekt.

Migrene
Er ofte lokalisert i den ene halvdel av hodet\ ansiktet. Smertene er av voldsom og pulserende karakter og daglige aktiviteter hemmes. Hodepinen kan være ledsaget av kvalme, flimring i synsfeltet og økt følsomhet for lys og lyd. Man kjenner ikke årsaken til migrene, men man vet at blodkarene i hjernen utvider seg under et anfall for så å trekke seg sammen igjen. Det er disse endringene i blodkarenes diameter, som medfører smertene. En del pasienter ha nytte av medikamentell behandling. I de tilfeller pasienten har flere typer hodepiner samtidig, kan frekvensen av migreneanfall reduseres ved behandling av de øvrige hodepiner.

Kneproblemer
Det kan være mange årsaker til smerter i og omkring kneet. Typisk skyldes det irritasjon av sener og leddbånd som fester omkring kneet eller stramme muskler (triggerpunkter i muskulaturen) i lår eller legg. Smertene kan komme etter lenger tids overbelastning eller feilbelastning, eller ved akutt traume. Ofte ser man ”runners kne” hvor smerten er lokalisert til yttersiden av kne og legg, eller en hyperaktivitet i musklene på innersiden av låret som gir smerte på innsiden av kneet og framover mot forsiden av leggen. Akutt kan man se en skade i menisken, eller i korsbånd, evt. brudd. Ved mistanke om meniskskade, korsbåndskade eller brudd samarbeides det med lege for videre utredning eller kirurgisk behandling. De fleste typer av knesmerte har god effekt av kiropraktisk behandling og øvelsesterapi. Slitasje i kneleddet gir også smerter som kan ha god effekt av kiropraktisk behandling, så lenge slitasjen er lett til moderat (se videre under slitasje).

Lyske- og hoftesmerter
Hoftesmerter kan ha mange årsaker. Typisk skyldes det en irritasjon/overbelastning av hoftens og bekkenets muskler, sener, kapsel eller slimposer. Smertene kan også komme fra overført smerte fra korsrygg/kne, eller en lokal irritation i hofteleddet som f.eks. slitasjegigt (artrose), se under slitasjegikt/artrose.

Slimposebetennelse/-irritasjon (bursitis trochanterica)
Omkring hofteleddet finnes små slimposer som skal nedsette friksjonen av senene rundt leddet. En irritasjon av en eller flere slimposer kan komme etter direkte traume mot hofteleddet eller sekundært til hofteleddslitasje, eller etter feilbelastning spesielt hos løpere. Symptomene er en dyp, skarp smerte på yttersiden av hofteleddet som trekker ned mot kneet. Ofte blir smertene verre om natten, og når man ligger på siden. Kiropraktisk behandling har god effekt.

Nakkesmerter
Smerter og stivhet i nakken skyldes ofte irritasjonstilstander i nakkens muskler, ledd eller mellomvirvelskive. Muskelspenning (myoser) Dette er en uhensiktsmessig sammentrekning i enkelte områder av muskelen, noe som medfører lokale smerter eller refererte smerter til andre steder på kroppen avhengig av muskelspenningens plassering. Myoser oppstår ved lengrevarig feilbelastning av kroppen, stress eller i forbindelse med kink i nakken. Kiropraktisk behandling har god effekt.

Kink i nakken\ Akutte nakkesmerter
Kink i nakken skyldes en irritasjon i de små nakkeledd og / eller en revne i mellomvirvelskiven. Dette medfører dårlig bevegelse i leddet. Foruten nedsatt bevegelse og smerter fra leddet begynner muskulaturen omkring leddet ofte å spenne seg (en slags beskyttelsesmekanisme), derfor kan det raskt oppstå en vond sirkel med smerter fra både muskler og ledd. Kink i nakken er etter kink i ryggen den hyppigste plagen i ryggsøylen. Symptomene kan blant annet skyldes en langvarig feilbelastning av nakken eller en hurtig uhensiktsmessig bevegelse av nakken. Kiropraktisk behandling er særdeles effektivt.

Holdningsrelaterte smerter
En dårlig holdning skyldes ofte muskulær ubalanse omkring nakke- skulderregioene. Typisk vil pasienten stå med fremskutt hodestilling samt en tendens til å synke sammen i den midterste del av ryggen, slik at skuldrene glir frem. Syndromet oppstår over lang tid og kan for eksempel skyldes dårlig arbeidsstilling. Symptomene kommer langsomt snikende og de hyppigste symptomene er hodepine, nakke/ryggmserter, smerter omkring skulderbladet og en diffus prikkende/sovende fornemmelse i armen. Kiropraktisk behandling etterfulgt av holdningskorrigerende øvelser har god effekt.

Skiveprolaps i nakken
Dette er en skade i en eller flere av kroppens mellomvirvelskiver. Den bløte kjernen som ligger i midten, siver ut og trykker på den forbipasserende nerven. Skivens kjerne tyter altså ut /prolaberer til siden. Derved ordet skiveprolaps. Ofte oppstår skaden i korsryggen, og mindre ofte i nakken. Prolaps kan også skje i brystryggen. Ikke alle skiveprolapser medfører smerte. Faktisk har 40% av befolkningen over 40 år skiveprolaps i korsryggen uten at de merker noe til det. Det typiske forløpet er at smerten strekker seg over 6-8 uker. De kan også vare lengre og da opp til 3-6 måneder. Symptomene kan oppstå plutselig eller komme over tid. Smerten er i den første tiden verst i nakken, etter hvert som nakkesmertene dabber av blir arm smertene mer tydelig. Smertene er av voldsom jagende karakter og vil ofte forstyrre nattesøvnen. Enkelte stillinger som for eksempel å ha armen tett mot kroppen, løftet over hodet eller sove i sittende stilling kan lindre symptomene. Utover smerte kan man i noen tilfeller også føle seg svak i armen, samt ha en endret følighet i huden. Skiveprolaps er forholdsvis sjelden hos eldre. Hvis symptomene minner om prolaps skyldes det ofte slitasje i ryggsøylen. Behandling av skiveprolaps er smertestillende medisin kombinert med kiropraktikk. Særlig McKenzi øvelser kan være hensiktsmessig. Kun en liten prosent av pasienten har nytte av operasjon.

Nakkesleng
Nakkesleng er ikke en diagnose, men en betegnelse på den bevegelse som nakken og hodet utsettes for, idet hodet slynges tilbake og deretter fremover. Dette kan f.eks. oppstå ved et biluhell eller andre ulykker. Symptomene kan være lette og forbigående, men det er noen som pådrar seg mer alvorlige og langvarige skader. Ofte sitter forstuingen i nakkens ledd og leddbånd, samt muskulaturen omkring hals og nakke. Symptomene kan variere mye fra individ til individ. Hyppig forekommende symptomer er nakkesmerter, hodepine, svimmelhet og konsentrasjons vansker. Symptomutviklingen skjer langsomt med en kulminasjon 3-12 dager etter ulykken. En kiropraktor vil kunne gjøre en undersøkelse etter skaden. De vil kunne behandle funksjonssvikt i nakkens ledd etter en slik skade. En kiropraktor vil også kunne gi muskelbehandling der det er nødvendig. Det er også viktig å få trent opp igjen nakkens nerver og ledd. Dette kalles proprioseptiv trening. Nyere forskning viser at slyngetrening i terapi master sansynligvis ikke har effekt på denne typen skader.

Ryggskjevhet
En skjev rygg kan være medfødt eller funksjonell. Med funksjonell skjevhet menes det at; det kommer fra nedsatt bevegelse i f.eks bekkenet, som gir noen muskelspenninger i den ene siden av ryggen som gjør at overkroppen ”dras” over til den ene siden etc. De fleste med skjev rygg lever uten symptomer, men for noen oppstår det smerter og stivhet i ryggen på grunn av sekundær slitasje, muskelspenninger og/eller nedsatt bevegelse i ryggleddene. I disse tilfellene kan man ha stor grad av kiropraktisk behandling og holdningskorrigerende øvelser (se evt. under trening). En medfødt ryggskjevhet kan ikke rettes med kiropraktisk behandling, men symptomene kan lindres. Er skjevheten funksjonell, retter ryggen sig ofte efter behandling. Det fins mange årsaker til at man blir skjev i ryggen, og en kiropraktor er utdannet til å finne årsakene.

Mb. Scheuermann
Diagnosen gis etter at man på et røntgenbilde fra siden, kan se tre eller flere kileformede rygghvirvler i brystryggen (dvs: er mere trekantet enn firkantet sett fra siden, hvor hvirvelen er falt sammen i front). Ser man pasienten fra siden, vil det være en økt krumming av ryggen mellom skulderbladene. Endringen i hvirvlene skjer ofte i tenårene pga. en irritasjonstilstand i rygghvirvlenes endeplater. Noen har store smerter i ryggen i denne perioden, mens andre ikke merker noen ting. Ca. 20 prosent av befolkning har denne diagnosen. De fleste er ikke vesentlig plaget av det, men man kan ofte være irritert og stiv i ryggen, spesielt hvis den er lokalisert nær nakke eller korsrygg. Kiropraktisk behandling kombinert med holdningskorrigerende trening har god effekt på symptomene, men det endrer ikke på hvirvlenes form. (se evt. under holdningskorrigerende trening).

Fasettleddsyndrom
Smertene kan være lokale omkring ryggsøylen og skulderblad eller stråle rundt langs ribbena mot brystet. Smertene skyldes en irritasjon i de små ledd i brystryggsøylen og er ofte av jagende karakter. Foruten dårlig bevegelse i leddene samt smerter fra leddene begynner muskulaturen omkring leddene ofte å spenne seg (en slags beskyttelsesmekanisme). Det kan derfor lett oppstå en vond sirkel med smerter både fra muskulatur og ledd. Smertene forverres ofte ved dype innpust, bevegelse av ryggen samt ved å sitte eller ligge i lengre tid. Symptomene kan oppstå etter lang tids feilbelastning av ryggen eller ved hurtig og uhensiktsmessig bevegelse. Kiropraktikk har meget god effekt.

Muskelspenninger (myoser/triggerpunkter)
Dette er en uhensiktsmessig sammentrekning i enkelte områder av muskelen, som medfører lokal smerte eller overført smerte til andre steder på kroppen avhengig av myosens plassering. Myoser oppstår ved langvarig feilbelastning av kroppen, stress eller i forbindelse med kink i ryggen. Kiropraktikk har god effekt.

Brystsmerter
Smerter i brystregionen eller smerter når man puster dypt, kan i noen tilfeller komme fra leddene i brystryggen eller leddene mellom ribbenene og ryggsøylen. Det er god effekt av kiropraktisk behandling, se også under ”Kink i ryggen”

Kink i korsryggen (fasettledd syndrom, hekseskudd, lumbago)
Kink i ryggen har mange navn, men mekanismen bak, er den samme; nemlig en irritasjon i de små ledd i korsryggen og/eller en revne i en av korsryggens bruskskiver (mellomvirvelskiver). Dette medfører nedsatt bevegelse og smerter i ryggen. Som oftest er irritasjonene i leddene etterfulgt av sendinger i musklene omkring der hvor irritasjonen er. Dette er en slags beskyttelsesmekanisme, men spente muskler gjør også vondt, og dette kan forsterke korsryggsmertene. Noen ganger kan de overførte smertene/refererte smertene fra musklene misforstås som i schiassmerter. Smertene kan være konstante, eller føles som støt når man kommer i en stilling som irriterer ytterligere. Ofte er smertene lokalisert over korsryggen, evt. med utstrålende smerter til skinke/hofte eller ned i et eller begge ben. Lett bevegelse lindrer ofte smerten, og lengre varende sitting eller stillingsskift (f.eks. fra liggende på rygg til over på siden, eller fra sittende til stående) øker smerten. Typisk er smertene verst om morgenen og bedres utover dagen. Kiropraktisk behandling har veldig god effekt og trening etterfølgende forebygger tilbakefall, se evt. under ”Trening”.

Bekkenløsning
Bekkenløsning oppstår oftest under de 3 siste måneder under graviditet når hormonbalansen endrer seg, og en økt utskillelse av hormonet Oxytocin har en bløtgjørende effekt spesielt på leddbåndene i bekkenet. En kombinasjon av denne bløtgjørende effekt, vektøkning, endret holdning og at barnet gradvis beveger seg nedover i bekkenet, kan gi smerter over korsryggen, omkring bekkenet og foran ved symfysen og lysken. En økt belastning på bekkenet, gjør ofte musklene rundt bekkenet stive og støle noe som også kan gi stivhet og evt. utstrålende smerter til et eller begge ben. Smertene er ofte verst når man står og går, og det kan være problematisk og vondt å snu seg i sengen. Bekkenløsning er ofte en overdiagnostisert lidelse, da smerter omkring bekkenet også kan skyldes nedsatt bevegelse i bekkenleddene og som nevnt, stive muskler omkring bekkenet. Alt dette kan gi mange av de samme symptomer, så det er veldig viktig å få det undersøkt grundig. Mange går unødvendig med smerter i uker og måneder fordi de har fått diagnosen ”bekkenløsning” og beskjed om at det ikke er noe å gjøre med. Når forholdene tillater det, inngår treningsøvelser som en viktig del af behandlingen, da økt muskelstyrke kan være med på å stabilisere bekkenet. Det finnes forskjellige bekkenbelter som kan være med på å gi en passiv støtte omkring bekkenet og dermed avlaste symptomene. Er årsaken til smertene en bekkenlåsning justeres leddene med forskjellige manipulasjonsteknikker. Skyldes smertene muskelspenninger, behandles musklene med triggerpunktterapi, massage og evt uttøying. Kiropraktisk behandling har god effekt, se SI-leddssyndrom.

SI-ledssyndrom
Smertene stammer fra bekkenleddene og skyldes nedsatt bevegelse i leddet, av forskjellige grunner. (Fall på is eller på ski, tunge løft ut fra kroppen, stillesittende jobbsituasjon, hagearbeid hvor man står bøyd i lang tid osv.). Symptomene er ofte lokale men kan stråle ned i skinken eller benet. Smertene forverres ofte ved gang, stående stilling, stillingsskift (ofte fra sittende til stående, eller når man snur seg i sengen) eller å sitte med benene over kors. Kiropraktisk behandling har god effekt.

Ischias
Ischias er en gammel, populær betegnelse for bensmerter og betyr ikke nødvendigvis trykk på eller irriatsjon av ischiasnerven. Ca. 80 % av de smertene i benet er overført smerte fra enten rygg, bekken eller hofte, og/eller stive muskler omkring disse områdene. I sjeldne tilfeller er det snakk om trykk på nerven, eller annen irritasjon av nerven (se diskusprolaps, piriformissyndrom)

Diskusprolaps
Dette er en skade i én eller flere av ryggsøylens bruskskiver/mellomvirvelskive (diskus). Diskus er bygget opp av en gelemasse i midten, som holdes på plass av ringer med brusk rundt om gelemassen. Pga skader i disse bruskingene, kan gelemassen gradvis sive ut mellom bruskingene. Når gelemassen har brutt helt igjennom den ytterste bruskring, skapes det en betennelse og ofte et trykk på den forbipasserende nerve. Der skjer altså en prolabering av kjernen i diskus, derfor navnet diskusprolaps. Dette er noe som utvikles over tid. Årsaken er ukjent. Man ser opphopning i visse familier. Oftest oppstår skaden i korsryggen, mindre hyppig i nakken og sjeldent i brystryggen. Ikke alle diskusprolapser medfører smerte. Faktisk har 40 % af befolkningen over 40 år diskusprolaps i korsryggen uten å merke noe til det. Det typiske smerteforløpet strekker sig over 3-6 måneder. Symptomene kan oppstå plutselig eller utvikle seg over tid. Smertene er i starten verst i korsryggen, etterhvert kommer en utstrålende smerte i et eller begge (sjeldent) ben. Ryggsmerten kan forsvinne helt, eller i hvert fall avta veldig, samtidig som bensmertene kommer til å dominere. Smertene er voldsomme. De kan være jagende, murrende, som strøm i benet ol. og vil ofte påvirke nattesøvnen. Utover smerte kan man også få kramper i noen muskler, nedsatt muskelkraft (evt. lammelser) og endret følesans i benet. I den mest aktive perioden med veldige smerter er behandlingen betennelsesdempende medisin, evt. morfin. Dessverre finnes det ofte ikke effektiv medisinsk behandling av denne type smerter. Her kan kuldebehandling med ispose hjelpe/lindre (se under is behandling). Når smertene i benet begynner å avta, kan kiropraktisk behandling være gavnlig. Her behandles oftest ikke direkte der hvor prolapsen er, men i leddene og musklene rundt skadeområdet. Dette kan være en effektiv måte å raskere få det bedre. McKenzie øvelser kan være effektive, se under trening. Kun en liten prosentdel er operasjonskrevende. Ikke alle blir smertefrie, og mange går i årevis uten å vite at man kan få hjelp. Ofte krever det en del behandling og grundig rehabiliterende trening for å bli helt symptomfri. I mange tilfeller hvor man går med utstrålende smerter lenge etter at prolapsen har helet, kommer smertene i benet fra stive, overbelastede muskler i og omkring rygg/bekken/lår/legg. Dette bør kartlegges grundig og legges et individuelt behandlings- og rehabiliteringsopplegg for den enkelte. Her er det store variasjoner.

Piriformissyndrom
Piriformis er navnet på en pæreformet muskel dypt inne i rumpeballen. Her passerer ischiasnerven under muskelen, og hos 20 % av befolkningen går nerven gjennom muskelen.. Hvis muskelen er veldig stram og/eller overbelastet, kan dette gi et trykk på nerven og gi ischiassmerter ned i benet. Smertene kan være helt identiske med smertene fra discusprolaps, ofte som smerter i bak låret, ned i leggen og i hele foten. Dette forverres ved langvarig sitting. Mange ganger kan det være vanskelig å stille den riktige diagnosen. Kiropraktisk behandling sammen med mye uttøying av musklene, gir god behandlings effekt. I sjeldne tilfeller kan det opereres.

Slitasje/Artrose
Slitasje er en nesten uunngåelig del av livet, men noen utvikler slitasje i forholdsvis tidlig alder. Sportsskader, feilbelastning, genetikk, kosthold ol, er faktorer som kan framskynde prosessen. De områder man oftest ser slitasje er hender, nakke, rygg, hofter og kne. Smertene kan komme fra selve leddet, hvor leddbrusken degenerert, og/eller strukturene omkring leddet, oftest som sekundære muskelspenninger. De typiske symptomene er smerter og stivhet i og omkring leddet. Igangsetting smerter/stivhet er ofte første tegn, etter hvert kommer smerter etter og under belastning, og til slutt er det smerter også i hvile. Kiropraktikk med leddmanipulasjon, muskelbehandling og lett trening har god lindrende og forebyggende effekt. Ofte har medisinering med Glucosamine god effekt. Behandlingen kan ikke fjerne slitasjen, men den kan sørge for smertelindring, i mange tilfeller smertefrihet i måneder og år før man er nødt til å operere leddet.

Sportskader
Overordnet er det to typer sportsskader. Akutte traumatiske skader, eller overbelastningsskader som har bygget seg opp over tid. Skadene er typisk lokalisert til fingre, skulder, lyske, kne og ankel avhengig av sportsgrenen. I tilfelle en skade er det viktig å få skaden undersøkt av en profesjonell behandler så fort som mulig. Jo før den riktige behandling igangsettes desto kortere behandlingsforløp Det er sjeldent en god idé at idrettsutøveren selv vurderer skadens omfang, da man er farget av lysten til å trene igjen så fort som mulig. Kiropraktikk etterfulgt av grundig gjenopptrening har god effekt. I de tilfeller hvor det er nødvendig med kirurgisk inngrep, henvises pasienten til relevant lege for videre utredning og behandling.

Svimmelhet
Vår balanseevne avhenger av samspillet mellom flere systemer, nemlig synet, balanseorganet, det indre øret og sanseorganer i armer, ben og nakke. En svikt i et eller flere av disse systemer kan utløse svimmelhet. Årsaken til svimmelhet kan være mange, her nevnes to typer. Svimmelhet oppstår, hvis det er dårlig bevegelse i nakkens ledd samt spenninger i nakkemuskulaturen. Dette medfører svikt i stillingssansen. Har kiropraktisk behandling god effekt.

Nakkerelatert svimmelhet

Svimmelhet oppstår, hvis det er dårlig bevegelse i nakkens ledd samt spenninger i nakkemuskulaturen. Dette medfører svikt i stillingssansen. Har kiropraktisk behandling god effekt.

Benign posisjonell vertigo\ krystallsyke
Dette er en sykdom i det indre øret som kjennetegnes ved kortvarige, kraftige anfall av rotatoriske svimmelhetsanfall og nystagmus som framprovoseres ved bestemte hodebevegelser. Sykdommen er ufarlig og som regel forbigående, men vil ofte vende tilbake. Gjennomsnittsalderen for pasientene er 60 år og 65% er kvinner. Behandling består i å reposisjonere ørekrystallene i det indre øret. Behandlingen kan utføres av kiropraktorer som har kjennskap til metoden, eller ved øre-nese-hals-avdelinger på sykehus.

Vi behandle mennesker i alle aldre fra spedbarn til pensjonister